Lataa

Lehdistötiedote 6/ 2020

SnoreTracker – unen hengityshäiriöiden ja kuorsauksen rekisteröinti, analyysi ja hoitomahdollisuus Android älypuhelin sovelluksella

SnoreTracker on suomalainen Android älypuhelinsovellus, joka seuraa mikrofonilla kuorsausta ja samalla nukkumisasentoa kotona yön ajan havaitakseen hengitystauot. Jos kuorsausta tai katkokuorsausta esiintyy selkäasennossa, SnoreTracker havaitsee tilanteen älykkäästi ja hälyttää nukkujan vaihtamaan asentoa. SnoreTracker ei tarvitse lisälaitteita, se perustuu Android älypuhelimen ja/tai älykellon ominaisuuksiin.

Android sovelluksen ovat kehittäneet Aalto-yliopistossa tekoälyä, koneoppimista ja datatiedettä opiskelevat Joni Gardemeister ja Sowrov Doha.“Tutkimustyö hengityskatkojen havaitsemiseksi ja algoritmien kehitys aloitettiin Tampereen Teknillisessä Yliopistossa. Menetelmän tarkkuutta on tutkittu Helsingin Yliopistollisessa sairaalassa”, kertoo kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri ja dosentti Tapani Salmi, jolla on unilääketieteen erityispätevyys.

Unen hengityshäiriöt kuten uniapnea ovat esiintyvyydeltään kansantauti, eräissä tutkimuksissa jopa 10% väestöstä, siis miljoonilla ihmisillä. Jopa 90% tilasta on diagnosoimatonta, vaikka unilääketieteen menetelmät kehittyvät koko ajan. Kehittyvien maiden väestön ikääntyminen ja obesiteetin lisääntyminen ovat aiheuttamassa uniapneaepidemiaa maissa, joissa ei ole lainkaan unilääketieteen tutkimus- ja hoitoresurseja.

SnoreTracker sovellus seuraa kuorsausääntä älypuhelimen herkällä mikrofonilla. Äänisignaalin prosessoinnilla havaitaan merkitsevä katkokuorsaus. SnoreTracker seuraa nukkumisasentoa käyttäen älypuhelimen tai älykellon asentoanturia. Tuloksena SnoreTracker antaa aamulla liikennevalokoodeilla vihreä-keltainen-punainen kokonaistuloksen tapahtumista. Sen lisäksi tulostetaan graafiset kuvaajat tapahtumista, annetaan numeerinen tulostus kuorsauksesta ja katkoista eri asennoissa ja tuotetaan PDF tuloste. Tulokset talletetaan ja tuloshistoriaa voi seurata tilastollisena esityksenä.

Jos kuorsaus tai katkokuorsaus esiintyy pääasiassa selkäasennossa, voidaan SnoreTrackeria käytää älykkäänä asentohoitona. Sovellus seuraan reaaliaikaisesti yöllä kuorsausta ja asentoa. Jos havaitaan merkitsevä poikkeavuus selkäasennossa, SnoreTracker antaa varoituksen (värinä, hälytysääni), jotta nukkuja vaihtaa asentoa. Sovellus antaa siis nukkua selällään, jos merkitsevää poikkeavuutta ei esiinny. Asentohoidon tai esim. laihdutuksen tehoa voi seurata SnoreTrackerin tulosten tilastollisen seurannan avulla.

SnoreTracker menetelmää on tutkittu uniapneapotilaiden kuorsauksessa vertaamalla tuloksia 200 sairaalan monikanavamittauksen antamiin tuloksiin. Tieteellinen raportti on julkaistu US Journal of Clinical Sleep Medicine 2016,12(7) tiedejulkaisussa.

Unihäiriöt aiheuttavat rikkonaisen unen takia päiväväsyvyyttä, pakonomaista nukahtamista ja onnettomuusriskin. Hengityshäiriö on myös itsenäinen riskitekijä monessa sairaudessa kuten verenpaine, diabetes, sydänsairaudet ja neurologiset sairaudet kuten aivoinfarkti. Aivan viime vuosina on kiinnitetty huomiota unen rikkonaisuuden yhteyksiin aivojen degeneraatiosairauksiin, muistisairauksiin ja Alzheimerin tautiin.

Uniapnean diagnoosi vaatii yön aikaisen monikanavamittauksen (polygrafia), joka tehdään useimmiten kertamittauksena kotona tai sairaalaympäristössä. Mittaus on työläs, vaatii laboratoriohenkilökunnan työpanosta ja on hyvin suoritettuna arvokas. Seulontaan, monitorointiin ja pitkäaikaisseurantaan on toivottu yksinkertaisempia menetelmiä.

SnoreTracker ei ole lääketieteellinen laite vaan terveyttä, unta ja hyvinvointia edistävä sovellus, mutta kehittäjät toivovat tietenkin, että menetelmää voitaisiin tarkentaa. “Kotimittausta tehtäessä ei voida kontrolloida sitä, että käyttäjä tekisi mittauksen optimaalisissa olosuhteissa. Erityisesti apneahälytystentarkkuutta ei ole tutkittu. Sovelluksella on kuitenkin helppo tehdä monta mittausta, mikä kompensoi tilannetta ja lisää tulosten luotettavuutta”, kertoo Joni Gardemeister, yksi sovelluksen kehittäjistä.“SnoreTracker taitaa olla ensimmäinen kansantauti -tasoisen vaivan älypuhelinpohjainen seuranta- ja hoitohanke”, arvelee dos. Salmi.Jos oireiden takia on syytä epäillä uniapneaa on aihe ottaa yhteyttä terveydenhoitoon.

Enemmän SnoreTracker sovelluksesta ja uniapneasta: www.SnoreTracker.com.

SnoreTracker sovellus ladataan GooglePlay osoitteesta https://play.google.com/apps/testing/smartvalley.homesleep

Kokoyönrekisteröinti ja graafinen tuloste on ilmainen. Maksullinen versio (1,95€-) sisältää yksityiskohtaiset tulosteet, tilastolllisen käsittelyn, tulosten graafisen seurannan ja asentohoito -ominaisuudet.

Lisäinformaatiota:

Unilääketiede: Tapani Salmi, KNF erikoislääkäri, dosentti, tapani.salmi@fimnet.fi, puh. +358 400 894790

Tri Salmi on Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri ja dosentti, hänellä on unilääketiede -erityispätevyys . Hän on julkaissut yli 30 tieteellistä tutkimusta ja oppikirjakappaleita unilääketieteestä ja uniapneasta.

Tekniset seikat: info@SnoreTracker.com

Tekstit, kuvat: www.SnoreTracker.com/press