About

SnoreTracker Android sovellus nauhoittaa, monitoroi ja analysoi unen aikaisen kuorsauksen ja katkokuorsauksen, jossa on toistuvia henigtyksen katkoja. Se monitoroi myös nukkumisasentao ja antaa tarvittaessa älykkään hälytyksen, jos merkitsevää kuorsausta tai katkoja esiintyy selällään nukuttaessa.

SnoreTrackerin algoritmit perustuvat tieteelliseen unihäiriöiden tutkimukseen. Katkokuorsaukseen liittyvien apneoiden havaitseminen osoitettiin vertaamalla menetelmää lääketieteellisellä laitteella (unipolygrafia) suoritettuun tutkimukseen 200 potilaalla, joilla oli eriasteinen uniapnea. Tutkimus on julkaistu USA Journal of Clinical Sleep Disorders tiedelehdessä vuonna 2016.

SnoreTracker monitoroi unta käyttäen älypuhelimen herkkää mikrofonia äänitason seurantaan ja asentosensoria nukkumisasentoa varten. Asento voidaan mitata älypuhelimen tai älykellon avulla, joka täytyy kiinnittää sopivasti joko rintakehälle, olkavarteen tai vaikka nilkkaan.

Aamulla SnoreTracker tulostaa kuorsauksen jv voimakasäänisen kuorsauksen määrän, katkokuorsauksen määrän ja osuuden ja kaikki löydökset erikseen selkä- ja kaikissa muissa asennoissa. Graafiseen esitykseen poikkeavuudet on merkitty punaisilla merkinnöillä.

Jos löydät katkokuorsausta tai kuorsausta pääasiassa selkäasennossa voit ottaa käyttöön SnoreTracker selkäasennon hälytyksen. Se monitoroi kuorsauksen, katkokuorsauksen ja asennon ja jos yöllä havaitaan merkitsevää kuorsausta tai katkokuorsausta selkäasennossa SnoreTracker antaa hälytyksen värinällä ja äänellä nukkumisasennon muuttamiseksi. Se ei siis häiritse nukkumista jos nukkuu selällään ilman merkitsevää kuorsausta.

Nukkumisasennon monitoroimiseksi älypuhelin tai -kello on kiinnitettävä nukkujaan. Tämä onnistuu esim. käyttämällä urheiluun ja lenkkeilyyn tarkoitettuja kiinnitysvöitä. Puhelimen tai kellon voi laittaa pyjaman rintataskuun, kellon voi teipata paitaan tai kiinnittää nilkan ympärille.

Aamulla SnoreTracker tulostaa hälytysten lukumäärän, poikkeavien tapahtumien määrän ja kertoo, onko kuorsausta ja merkitsevää katkokuorsausta eri nukkumisasennoissa. On aina hyödyllistä ja suositeltavaa suorittaa useita mittauksia, jotta saa luotettavan kuvan kuorsauksen ja katkojen määrästä ja saa käsityksen asennon ja SnoreTrackerin antamien hälytysten tehokkuudesta. Tällainen toisto- ja seurantamahdollisuus puuttuu käytännössä kaikista lääketieteellisistä yhden yön mittauksista.

Tavallisin unenaikaisten hengityshäiriöiden muoto on sellainen, joka esiintyy pääasiassa tai pelkästään selkäasennossa. Kun SnoreTracker osoittaa katkojen määrän erikseen selkäasennossa ja muissa asennoissa ja SnoreTracker voi hälytyksillä estää katkot selkäasennossa, se voi olla hyödyllinen hyvin monessa tilanteessa. Se ei kuitenkaan häiritse unta, jos selkäasennossa ei esiinny kuorsausta tai katkoja ja on silloin mukavampi kuin tavallinen asentohoito, joka estää kokonaan nukkumisen selällään.

Jos katkoja tai kuorsausta esiintyy kaikissa asennoissa tai on uniapnean oireistoa, tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ja lääkäriin ja hakeutua tutkimuksiin ja tarpeellisiin hoitoihin.Unihäiriöihin ei aina liity katkokuorsausta tai voimakasta kuorsausta ja kotimittauksissa ei ole mukana valvovaa henkilökuntaa. SnoreTracker ei siis ole lääketieteellinen laite unihäiriöiden diagnostiikkaan. Uniapneaan liittyvistä oireista ja hoidosta tarkemmin: https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_apneahttps::/www.sleepecording.com. Jos epäilet uniapneaa, tee kyselytesti: http://www.stopbang.ca/osa/screening.php

SnoreTracker on älypuhelimeen suunniteltu menetelmä toteamaan erilaisia kuorsaukseen liittyviä terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä asioita. SnoreTracker pyrkii edistään terveyttä ja hyvää unta, mutta se ei ole lääketieteellinen, diagnostinen tai hoidollinen laite tai ohjelmisto

Uniapnean diagnostiikka ja hoito vaatii lääketieteellistä osaamista, hoitoon käytetään lääketieteellisiä laitteita (mm CPAP ylipainehengityslaite) ja joskus jopa kirurgisia toimenpiteitä.Jos sinulla on uniapneaan liittyviä oireita tai sen seuraamuksia, kysy lääkäriltäsi lisätietoja. Voit näyttää SnoreTrackerin tulosteita unihäiriöitä hoitavalle lääkärillesi. SnoreTrackerin tulosteet ovat yhteensopivia useiden lääketieteellisten unimittauslaitteiden kanssa

Kuorsaus, katkokuorsaus, uniapnea

Kuorsaus aiheutuu ahtaudesta ylähengitysteiden alueella. Se pahenee usein selällään nukuttaessa. Jos ahtauma on voimakas, on seurauksena katkokuorsaus. Uniapneassa hengityksen ilmanvirtaus katkeaa kokonaa ja uniapnea on lääketieteellinen oireyhtymä ja sairaus, jossa esiintyy runsaasti (jopa satoja) hengityskatkoja unen aikana. Merkitsevät katkot ovat yli 10 sekunnin ja joskus yli 60 sekunnin kestoisia. Muutama yksittäinen katko ei ole poikkeavaa tai riskitekijä.

Kuorsaus voi häiritä aviopuolison unta. Katkokuorsaus voi aiheuttaa unen rikkonaisuutta.Uniapnea häiritsee unen laatua ja aiheuttaa siten päiväväsymystä (hypersomnia, uneliaisuus, vastustamaton nukahtelutaipumus). Kohtalainen ja vahva-asteinen uniapnea on useiden sairauksien riskitekijä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Uniapnea. Jos epäilet uniapneaa tai sen oireita, voit täyttää kyselylomakkeen: http://www.stopbang.ca/translation/pdf/finnish.pdf

Tavallisin kuorsauksen ja hengityskatkoihin liittyvän katkokuorsauksen esiintymismuoto on selkäasentoon liittyvä. Tällöin kaikki tai valtaosa katkoista esiintyy nukuttaessa selällään. Uniapnean ja kuorsauksen asentohoito perustuu siihen että vältetään nukkumista selkäasennossa ja nukutaan kylkiasennossa, jolloin voidaan välttää valtaosa katkoista. Asentohoitoon tottuminen voi olla hankalaa ja vaatii sitkeän totuttelun.

SnoreTracker sovellus älypuhelimessa monitoroi kuorsausäänen unen aikana. Se analysoi kuorsauksen, voimakkaan kuorsausäänen, katkonaisen kuorsauksen ja erottelee selkäasentoon liittyvät tapahtumat. Se siis mahdollistaa nukkumisen selällään, jos kuorsausta tai katkokuorsausta ei esiinny. SnoreTracker mittaus tulee tehdä useiden yöunien aikana ja sitten päätellä kuinka paljon kuorsausta, kovaäänistä kuorsausta, katkokuorsausta esiintyy ja ovatko poikkeavat ilmiöt pelkästääntai pääasiasssa selkäasennossa.

Tulokset

Grafiikka:
 • Vihreä signaali - ei merkitsevää kuorsaustas
 • Keltainen signaali - kuorsausääntä todettiin
 • Oranssi signaali – voimakasääninen kuorsaus todettiin
 • Punainen signaali – katkokuorsausta todettiin
Kuorsausminuutit

Merkitsevän kuorsauksen, kovan kuorsauksen ja katkokuorsauksen määrä minuuteissa ja prosentteina. Tulosten graafinen esitys. Aikaisempien tulosten yhteenvetoesitys grafiikkana.

Nukkumisasento:
 • Punainen väripalkki - nukkuminen selkäaennossa
 • Muut värit – nukkuminen muissa asennoissa
Hälytys tasot
 • 0 – ei mitään hälytyksiä yöllä
 • 1 – hälytys selällään nukkuessa yli 2 minuutin ajan
 • 2 - hälytys kun merkitsevää kuorsausta selkäasennossa yli 2 minuutin ajan
 • 3 – hälytys kun merkitsevää katkokuorsausta selkäasennossa yli 2 minuutin ajan.
Hälytykset

Valitse värinä, äänihälytys (voimistuva ääni) tai molemmat

Asentomittaus
 • puhelin kiinnitettynä vaaka- tai pystyasentoon
 • älykello bluetooth yhteydessä puhelimeen, vaaka- tai pystyasento
 • ei asentomittausta